Collega's

26-02-2015 17:44

Vandaag had ik een fijn gesprek met één van onze leerkrachten.

We praatten over de kinderen. Sommige kinderen komen niet regelmatig naar de les.

Ik vroeg haar wat ze daar aan deed. Ze zei dat ze soms straf gaf. Dan liet ze deze kinderen schoonmaken.

Maar ze zei dat ze het meest probeert ze te winnen met 'showing love'.

Want door straf kunnen de kinderen ook bang worden en vervolgens helemaal niet meer komen.

Ze moeten ervaren dat het fijn is om te komen naar de les.

En dat we hen helpen om op school goede resultaten te halen.

Deze kinderen zijn meestal weeskinderen. Ze zijn vaak beschadigd. Hun ouders zijn overleden. En vaak worden ze in de gezinnen waar ze opgenomen zijn, niet goed verzorgd.

Daarom hebben deze kinderen steun nodig. Door veel met hen te praten en ze te motiveren probeer je ze voor je te winnen.

Soms is het nodig om de gezinnen te bezoeken. Om ernstig te praten met de verzorgers.

De leerkracht vertelde een voorbeeld van een weeskind wat niet goed verzorgd werd door haar oom en tante.

Zij ging er naar toe en besprak het op een liefdevolle manier met de oom en tante.

Ze wees hen erop wat er staat in Exodus 22: 22. Dat de Heere een nauw oog over de wezen heeft. En als iemand hen onderdrukt, dat de Heere degene zal straffen.

De oom en tante veranderde hun houding tegenover dit kind en vanaf toen ging het goed.

Ik ben blij dat we zo'n betrokken en ervaren leerkracht in dienst hebben.

Daar kan ik veel van leren.