Een middag voor de ouders en verzorgers.

19-02-2015 18:21

Vanmiddag hadden we een 'guardianmeeting'. Een middag voor de ouders en verzorgers van de kinderen.

Alle verzorgers waren er. Omdat ze vanmiddag ook allemaal een voedselpakket kregen.

Die gelegenheid nemen we waar om de belangrijke dingen over de kinderen met de verzorgers te bespreken.

Als eerste begon de dominee met gebed en een korte meditatie.

Daarna was de matron aan het woord. Zij sprak over de hygiëne, het behandelen van ringworm en het dragen van onderbroeken van de meisjes.

Het onderwijzend personeel vertelde wat over het onderwijs.

En tot slot mocht ik nog iets zeggen. Het ging over het bezoeken van de zondagsschool.

Waarom we het zo belangrijk vinden dat de kinderen s'zondags naar de kerk en de zondagsschool komen.

Ik zei dat alle verzorgers beloofd hebben dat ze de kinderen naar de zondagsschool zouden sturen.

Hoe komt het dan dat ik elke zondag een aantal kinderen mis?

Stel dat wij hebben beloofd dat de verzorgers allemaal een voedselpakket zullen krijgen en op de dag zelf zouden we zeggen: "Sorry, we hebben het aan andere mensen gegeven." Zou dat eerlijk zijn?

Nee, als je iets beloofd dan moet je het ook waarmaken.

Ze begrepen heel goed wat ik bedoelde. Zondag zou ik alle kinderen zien! Belofte maakt schuld.......

Nadat de dominee geëindigd heeft met gebed, vertellen we dat iedereen een voedselpakket krijgt.

Ze zijn zo blij dat ze allemaal beginnen te zingen.

Het was een fijne middag. Er was een goede sfeer en we hopen maar dat ze hun beloftes nakomen.

youtu.be/otST22AIlp8