Het regent!

09-12-2014 19:38

Vanmiddag regende het en daar zijn we heel blij mee.

December is de maand dat de regens komen. Het land is bewerkt en ligt te wachten op de regen.

Dan kan de mais geplant worden. Bij planten moet je niet denken dat ze maisplantjes in de grond poten.

Maar dan poten ze de maïskorrels in de grond. In elk gaatje drie.

Het water begint schaars te worden. In de stad zie je overal auto's met watertanks erachter. En een heleboel mensen die eromheen staan om water te kopen.

Gelukkig is het de pomp  bij het dagcentrum in Mbulumbudzi heel diep geslagen, zodat we daar nog water genoeg hebben.

Hopelijk blijft het niet bij een buitje zoals vanmiddag. Want volgens Truus is dat nog niks. De echte regens moeten nog komen.

Je ziet hoe alles wacht op regen. Als de regens niet komen, is er ook geen oogst.

En zo wacht alles op de Schepper van hemel en aarde, die alles in Zijn handen heeft.

Wat kunnen we niet alleen uitzien naar de regen in de natuur, maar nog veel meer naar de regen van de Heilige Geest.
Psalm 67: 7 en 8:

De aarde geeft haar gewas; God, onze God, zal ons zegenen.
God zal ons zegenen; en alle einden der aarde zullen Hem vrezen.