Op bezoek in de school

22-01-2015 18:58

Vandaag gingen we met de hoofdonderwijzer en de matron naar de school in Mbulumbudzi.

Er is een meisje in het programma die niet meer naar het dagcentrum komt.

De matron heeft al bericht naar de verzorger van het meisje gestuurd of ze naar het dagcentrum kan komen om te praten. Maar geen resultaat.

Daarom gingen we naar school om daar met de schooldirecteur en het meisje zelf te praten.

Het meisje werd geroepen. Ze keek erg bedeesd. We vroegen haar waarom ze niet meer komt.

Ze vertelde dat een ander meisje had gezegd dat ze niet meer naar het Dagcentrum mocht komen.

Het andere meisje werd erbij gehaald. Die zei weer dat ze het van haar vriendinnetje moest zeggen.

O o, kinderen zijn ook overal hetzelfde. Ik vroeg haar: "Als je vriendinnetje zegt: Jump in the river! (Spring in de rivier)

Doe je dat dan ook? Daar moest ze wel een beetje om lachen. Dat zou ze niet doen.

Ik weet niet of dit verhaal van het meisje de echte reden is dat ze niet meer komt. Maar ze zei in ieder geval dat ze wel heel graag weer wilde komen.

Het is een weeskind en ze woont bij haar tante.  Het huis waarin ze wonen is ook ingestort.

De hoofdonderwijzer hoopt er morgen heen te gaan om te kijken wat de familie nodig heeft aan hulp.

Ik hoop van harte dat het meisje weer regelmatig gaat komen.

Het lijkt erop dat ze niet zoveel aansluiting met de andere kinderen heeft.

Daar moeten we toch aandacht aan besteden.

Ze heeft de hulp zo hard nodig!