Vervolg Bijbelles

26-02-2015 17:34

Vandaag heb ik het uitgeprobeerd.........

Ik begon de les met een verhaaltje.

De gewoonte is dan om te beginnen met : 'Padangokala'

Dat betekent zoiets van: Een verhaal dat niet echt is gebeurd.

De kinderen reageren dan met: 'tilitonse' (Wij allemaal)

En elke keer als je even stopt met vertellen zeggen ze: 'tilitonse'.

Ik vertelde van een jongen die naar school ging.

De leerkracht stelde hem een vraag en hij raakte in de war.

Hij gaf een verkeerd antwoord.

Iedereen lachte hem uit.

Nu durft hij niet meer naar school.

Doen wij hetzelfde als deze kinderen?

Moeten wij iemand uitlachen als hij een verkeerd antwoord geeft?

Ze antwoordden eensgezind: "Iayi!" (Nee!)

Even later gaf een leerling een verkeerd antwoord.

Sommigen wilden gaan lachen, maar hielden snel hun hand voor de mond.

O ja, we zouden niet lachen.

Ze hebben het begrepen..........