Aan de slag

08-10-2016 19:17

Op de beide dagcentra zijn we gestart met trainingen voor de familieleden van de kinderen van ons programma.

We hebben een vergadering gehad, waarbij alle ouders of verzorgers konden kiezen welke training ze wilden volgen. Ze konden kiezen uit: Bakken, kleermaken of village banking.

Village banking houdt in dat een groep uit een dorp elke week bij elkaar komt en een bepaald bedrag aan geld bij elkaar legt om daar een handel mee te starten.

Er is een adviseur die hen een training van een dag geeft om alles uit te leggen en dan gaan ze starten.

Voor het bakken van brood en scones krijgen een aantal vrouwen een training van drie weken.

Vervolgens moeten ze het de andere vrouwen leren.

We zagen deze vrouwen druk bezig in de bakkerij.

https://youtu.be/QP_4M7aFgJ0