Van verschillende kanten kreeg ik de vraag of ik ook van plan was om een weblog bij te houden als ik in Malawi ben.

Ik vind het fijn om de betrokkenheid van de mensen om me heen te ervaren. En ik wil graag mijn ervaringen met hen delen.

Maar nu het eenmaal zover is dat ik een weblog heb, merk ik dat ik er best moeite mee heb.

Moet dat nu wel, zo'n website? Al die belangstelling vind ik maar niks.

Maar ik bedenk dat ik het niet voor mezelf doe. Maar voor de weeskinderen in Malawi.

Als het goed is, is zendingswerk iets wat ons allemaal aangaat.

Het gaat er toch om dat Gods Koninkrijk uitgebreid mag worden?

Op 26 november 2014 ben ik vertrokken naar Malawi om daar te werken als diaconaal veldwerkster voor de stichting Timotheos.

In Malawi zijn meer dan 1 miljoen weeskinderen.

Vaak worden die kinderen in de gezinnen van ooms en tantes of grootouders opgenomen.

Veel weeskinderen krijgen onvoldoende eten en gaan niet naar school.

In Mbulumbuzi is door de stichting Timotheos een dagcentrum voor deze kinderen
opgezet. Op dit moment komen daar ruim 250 kinderen.

Het zijn niet alleen maar weeskinderen. Ook halfwezen en kinderen uit heel arme gezinnen
worden opgenomen.

Deze kinderen hebben een sponsor uit Nederland of Canada.

Ze komen na schooltijd naar het dagcentrum voor een warme maaltijd, extra
bijles en een Bijbelverhaal.

Er is ook een kleuterschool waar de kinderen van 4-6 jaar les krijgen. Ze krijgen
s'morgens voedzame pap en er wordt uit de Bijbel verteld.

Dit wordt allemaal gedaan door Malawiaanse leerkrachten.

Er is een directrice die bij het dagcentrum woont en zorg draagt voor de weeskinderen.

Het is mijn taak om dit alles te coördineren. Regelmatig overleg met directrice en
leerkrachten en contacten onderhouden met de verzorgers van de kinderen en belangrijke personen van het dorp. 

Op zondag komen de kinderen naar de zondagschool en vertel ik ze uit de Bijbel.

En op een andere plaats in Namitambo is in 2015 een soortgelijk project opgezet.

Daar komen op dit moment rond de 100 kinderen. Dit dagcentrum valt ook onder mijn verantwoordelijkheid.

Ik hoop dat dit werk met de weeskinderen ook een plaats mag krijgen in uw gebed.

We zijn in alles afhankelijk van de Zegen van de Heere. Als Hij het Woord wil zegenen aan de harten van de kinderen, dan zal het zijn kracht doen.

En dan zal het werk vrucht dragen.


Onze gebruikers

Hier kun je een typische gebruiker beschrijvenen waarom dit project zo belangrijk voor hun is. Het is goed om je bezoekers te motiveren zodat ze ook weer terug komen naar je website.