Bevestigingsdienst afgelast.

17-10-2016 13:09

Sinds maart dit jaar hebben we een nieuwe dominee in Mbulumbuzi.

Eigenlijk is dominee niet het goede woord. We zouden hem in Nederland lerend ouderling noemen.

Hier in Malawi noemen we hem pastor.

De pastor heeft een opleiding van twee jaar afgerond op de theologische school.

Nu mag hij Gods Woord bedienen in alle gemeentes van de Reformatorische kerk in Malawi.

De sacramenten mag hij niet bedienen. Daarvoor moet hij nog een opleiding van een jaar voor dominee (minister) doen.

Lang niet alle pastors gaan verder leren voor dominee.

Het aantal dominees dat de sacramenten mogen bedienen is weinig. Dat betekent dat er niet zo vaak een Doop- of Avondmaalsbediening kan plaatsvinden.

Gelukkig zijn er kortgeleden wel een aantal dominees klaargekomen met hun studie en inmiddels ook bevestigd.

Onze pastor Josaya heeft nog niet lang geleden de opleiding voor pastor afgerond en was nog niet bevestigd.

Dat zou afgelopen woensdag plaatsvinden.

Er was eten klaargemaakt voor de gasten die zouden komen.

De dienst zou om 9 uur beginnen.

Toen ik om 9 uur aankwam, waren er nog niet veel mensen. Alleen ds. Oomen met zijn vrouw en wat kinderen die met elkaar zouden zingen voor de pastor.

Op zich keek ik daar niet van op. Dat is een beetje de gewoonte hier in Malawi met zulke diensten.

Er kwamen steeds meer mensen en rond half 11 konden we beginnen.

Maar toen kregen we te horen dat de bevestiging niet door kon gaan.

Het bleek dat de gemeenteleden van twee andere gemeentes uit de buurt niet aanwezig waren.

En dat was wel de bedoeling omdat de pastor ook deze gemeentes hoopt te bedienen.

Het was niet duidelijk gecommuniceerd met die gemeentes en nu werd de bevestiging afgelast.

Ik zat me voor te stellen hoe men in Nederland zou reageren als men te horen zou krijgen dat een bevestigingsdienst niet door kan gaan. Wat een opschudding zou dat geven!

Maar hier reageerde men er heel rustig op. De ouderling zei dat het kon gebeuren en de mensen konden blijven wachten tot ze eten zouden krijgen.

Eén van de pastors vroeg of ds. Oomen een meditatie wilde doen. “We zijn hier gekomen voor het Woord van God” zei hij.

Alsof hij wilde zeggen: “We zijn niet gekomen voor het eten, maar voor het Woord!”

Ds. Oomen hield toen een meditatie over de Kananese vrouw uit Mattheus 15: 21-28.

Een heidense vrouw uit Tyrus en Sydon, die met haar grote nood bij de Heere Jezus kwam.

Haar dochter was door de duivel bezeten.

De Heere beproefde haar geloof, maar ze mocht aanhouden.

En ze mocht pleiten op Gods eigen Woord. “Ja Heere, doch de hondekens eten ook van de brokskens die er vallen van de tafel hunner heren”.

De Heere verhoorde haar gebed en prees haar om haar geloof.

Het geloof dat Hij eerst Zelf in haar gewerkt had.

Mocht de Heere ons allen dat geloof willen schenken dat we aan mogen houden in het gebed.

Totdat Hij, ook ons genadig zij.