Dan hebben we geen honger meer...

15-12-2015 16:26


Daar zaten ze bij hun huisje. Vijf kinderen. Zonder vader, zonder moeder. Zonder ook maar
één ander familielid. De oudste was 16. Ze zat in de eerste klas van het
voortgezet onderwijs. Maar daarnaast had ze de zware taak om voor haar
broertjes en zusjes te zorgen. Ze werkte hard. Voor en na schooltijd deed ze
daglonerswerk voor andere mensen op het land om geld te verdienen. Geld om haar
schoolgeld te betalen en om eten te kopen voor het gezin. De anderen hielpen
allemaal mee.

De kinderen zagen er netjes verzorgd uit. Ik kreeg diep respect voor dat jonge meisje. Wat
een harde werker!

We brachten een bezoek aan dit gezin omdat we hun namen door hadden gekregen van de
kinderbescherming. Deze weeskinderen hebben hulp nodig.

Toen ik aan het jongste ventje vroeg of hij wel naar het weeshuisje wilde, zei hij gelijk "ja".

Ik vroeg waarom. Want het leek alsof ze het goed hadden met elkaar. "Dan hebben we geen
honger meer", antwoordde hij.

Het raakte me. Die kinderen weten wat honger is.

Dat knagende gevoel in je buik. Terwijl je niet weet hoe je aan eten moet komen.

s'Morgens met een lege maag naar school. s'Avonds weer met een lege maag naar bed.

Als ik de gezinnen bezoek om nieuwe kinderen op te nemen, gebeurt het vaak dat ze die dag
nog niets hebben gegeten.


Ook onze kinderen op het dagcentrum zien we magerder worden.

Voor veel kinderen is de maaltijd op het dagcentrum het enige wat ze die dag te eten
krijgen.

Volgende week hopen we te beginnen met het uitdelen van zakken maismeel aan de kinderen.

Het is heel fijn dat dit mogelijk is.

Maar dan denk ik ook aan al die oude opa's en oma's die niet meer kunnen werken en
afhankelijk zijn van anderen. Wie zorgt er voor hen?

De eerste regens zijn weer gevallen. Het echte regenseizoen zet nog niet door. Maar de
mensen zijn wel overal bezig op het land om de nieuwe mais in te zaaien. Op
veel plekken zie je de plantjes al boven de grond uit komen. Dat is een
prachtig gezicht. Maar het duurt zeker nog tot half maart, begin april voordat
deze mais rijp is. Tot die tijd zal het heel moeilijk zijn.

We hopen de mensen zoveel mogelijk te helpen. In Nsanje waar de overstromingen begin dit
jaar plaats vonden, is de situatie heel ernstig. Veel mensen zijn ondervoed.
Verwacht wordt dat zij zullen overlijden als er niets aan wordt gedaan.

Mogen we op uw steun rekenen?

U kunt een gift overmaken naar bankrekening NL 57 RABO 0161485502 t.n.v. Stichting
Timotheos te Staphorst, o.v.v. honger.