De scholen in Malawi zijn weer begonnen.........

07-09-2015 21:05

Het is voor mij de eerste keer dat ik meemaak dat het nieuwe schooljaar weer begint in
Malawi.

Onwillekeurig gaan mijn gedachten terug naar Nederland, toen ik daar juf was.

De laatste week van de zomervakantie was ik met mijn collega's druk bezig om alles weer in orde
te maken. De klas gezellig maken, een mooie schildering op het raam,
naamstickers voor de kinderen op de stoeltjes en tafeltjes en platen op het prikbord.

Het was altijd fijn om weer te starten met de kinderen in een schone, gezellige klas.

Wat een verschil met Malawi!

Geen tafels en stoeltjes voor de kinderen van standaard 1 tot 4. Geen gezellige platen aan de muur. Geen nieuwe plantjes in de vensterbank. Geen stapels mooie gekleurde schriften die klaar
liggen voor de kinderen. Geen nieuwe pennen en potloden. Niets.

Een donker klaslokaal, grauwe grijze muren, kleine raampjes waar maar weinig licht door
komt en een betonnen vloer waar de kinderen op moeten zitten met zo'n 140  tegelijk.

Als de ouders het kunnen betalen, hebben de kinderen een schriftje en een pen of
potlood bij zich.

Maar er zijn ook veel kinderen die dat niet hebben.

En de leerkrachten? Sommigen hebben een hart voor de kinderen en doen hun best.

Maar anderen zijn ongemotiveerd en lui.

Bovendien krijgen ze vaak hun salaris niet op tijd. Ja, en het loon wat een leerkracht
krijgt is nu ook weer niet zo groot dat ze daar een poosje op kunnen teren.

Leerkrachten komen soms gewoon niet opdagen omdat ze geen geld krijgen.

We hebben met onze leerkrachten van de dagcentra bij elkaar gezeten om dit probleem te
bespreken.

We besloten dat onze kinderen van de dagcentra de schriftjes en pennen van ons krijgen.

De andere kinderen kunnen schriftjes en pennen bij ons kopen voor minder dan de helft van
de prijs.

Het idee is ook om de klaslokalen van een verfbeurt te voorzien.

Wat zal een lokaal er van opknappen als de muren wit zijn met een gezellige muurschildering.

Maar..................wie zal dat betalen?

We hebben daar helaas geen budget voor.

Wit u een steentje bijdragen?

Voor het onderwijs aan de kinderen in Malawi?


U kunt een bedrag overmaken op bankrek. Nr. NL57RABO01614.85.502
tbv Stichting Timotheos. ovv. basisonderwijs.