guardianmeeting

11-11-2015 19:10

Regelmatig hebben we een bijeenkomst met de ouders of verzorgers van onze kinderen.

Tijdens zo'n bijeenkomst bespreken we de dingen die wij belangrijk vinden voor de verzorgers om te weten.

Vrijdag hadden we een guardianmeeting in Namitambo. De meeste ouders of verzorgers waren er.

En ook de dorpshoofden van de verschillende dorpen waren present.

Elke keer komen we weer terug op de drie regels die we hebben op het dagcentrum.

1.  De kinderen gaan elke dag naar school.

2.  De kinderen komen elke dag naar het dagcentrum en naar de bijles.

3.  Op zondag gaan de kinderen naar de zondagsschool.

En telkens
weer zijn er kinderen die niet regelmatig naar het dagcentrum komen. En vaak ook niet naar de zondagsschool.

Ik vertelde de verzorgers dat we ons echt afvragen of deze kinderen onze hulp wel zo hard
nodig hebben. Als ze niet elke dag komen voor een maaltijd.

Dan kunnen we toch beter andere kinderen opnemen in het programma, die de hulp harder
nodig hebben?

Een dorpshoofd stond op en zei dat we de namen van deze kinderen aan het dorpshoofd
moesten doorgeven. Dan zal het dorpshoofd de familie bij zich roepen en een
stevig gesprek met hen hebben.

Daar zijn we heel blij mee. Want een dorpshoofd heeft veel macht. Vaak helpt dat echt wel
als hij met zo'n familie gaat praten.

Het is fijn dat we hun medewerking hebben.

Er was ook een medewerker van de kliniek in Namitambo. Hij vertelde hoe belangrijk het is
om de kinderen te laten testen op H.I.V. Heel veel kinderen zijn nog niet getest.

Als we weten dat de kinderen positief zijn, kunnen ze medicijnen innemen. Dat zijn
aidsremmers.

Bovendien krijgen ze op het dagcentrum elke dag een lepel pindakaas en een beker melk.

Binnenkort hopen ze alle kinderen van het dagcentrum te komen testen.

Het is mooi om op zo'n bijeenkomst te merken hoe het werk van Timotheos gewaardeerd wordt.

Een dorpshoofd noemde Timotheos de redder in nood.

We hopen dat het niet alleen voor dit tijdelijke leven hoeft te zijn.

Maar dat de kinderen, maar ook volwassenen zien hoe groot hun geestelijke nood is. Dat ze
mogen vluchten tot de Zaligmaker, die hen alleen uit deze nood kan redden. Dan
zijn ze voor eeuwig gered!