Hekserij

21-07-2015 20:32

Een paar weken geleden kreeg ik te horen dat één van onze kinderenvan het dagcentrum zich met hekserij bezig hield.

Ik was er behoorlijk van ontdaan en na overleg met Wim besloten we ds. Banda te raadplegen.

Vandaag kwam hij bij ons op het dagcentrum van Mbulumbudzi om met de dominee, de matron en ik te overleggen. Het was een heel verhelderend gesprek. Zijn advies was om er heel zorgvuldig mee om te gaan.

Hoe meer aandacht je er aan geeft, hoe erger je het vaak maakt.

Allereerst is het heel belangrijk om te weten of de beschuldiging terecht is of niet.

Het kan ook heel goed zijn dat de persoon die die geruchten verspreidt, zelf kwade bedoelingen heeft.

Het geloof in hekserij leeft nog heel sterk in Malawi. Mensen zijn er bang voor. Want heksen kunnen je kwaad doen. Maar het is de vraag wat nu erger is: Iemand beschuldigen van hekserij of zelf de heks te zijn. Ik bedoel daarmee iemand die zich met occulte dingen bezig houdt.

Ds. Banda heeft verschillende keren meegemaakt dat mensen van hekserij beschuldigd werden en totaal onschuldig waren. Een vrouw zou haar vijf dochters gedood hebben. Niemand durfde meer bij haar te komen.

Ds. Banda ging wel naar de vrouw toe. Op dat moment was zij in levensgevaar. Er was door de regen een stuk van de muur omgevallen en op haar been terecht gekomen. Ze lag daar al een paar dagen. Haar been was in een heel slechte toestand. Op bevel van de dominee werd ze naar het ziekenhuis vervoerd. Gelukkig is ze weer hersteld. En toen vertelde ze aan de dominee haar hele verhaal. Ze was totaal onschuldig.

Het wil niet zeggen dat hekserij niet bestaat. We hebben te strijden tegen de geestelijke boosheden en machten in de lucht. De macht van de boze die overal aanwezig is. Maar evengoed als iemand ten onrechte beschuldigd wordt van hekserij. Zo iemand wordt ontzettend veel kwaad aangedaan. En daar heeft de duivel ook zijn hand in.

Ds. Banda hoopt een gesprek te hebben met het personeel van Mbulumbudzi over dit onderwerp. Om vanuit de Bijbel advies te geven hoe we de kinderen hierin moeten onderwijzen. Zodat de kinderen zullen weten dat ze niet bang hoeven te zijn voor hekserij. De Heere staat erboven. Hem is gegeven alle macht in de Hemel en op de aarde. En als we de Heere mogen vrezen, zal het ons bewaren voor alle kwaad.