Je voorbereiding begint met gebed

10-07-2017 15:53

De afgelopen weken was er weer een training voor alle kleuterjuffrouws en meesters die voor ons werken.

De training werd voor een groot deel verzorgd door twee vrijwilligers uit Nederland en duurde twee weken. Hij werd gegeven op twee verschillende plaatsen. In Mbulumbuzi en Kaliedzi (In het zuiden)

Bij elkaar deden er zo’n 60 jufs en meesters mee met de training.

Ik mocht de nieuwe boek Bijbelse vertellingen deel 1 van Van Dam in het Chichewa introduceren.

Voor elke juf en meester was er een exemplaar.

Om deze kinderbijbel goed te gebruiken, hebben we die morgen veel aandacht besteed aan het vertellen van een Bijbelverhaal.

Waarom vertel je een Bijbelverhaal? Wat is het belangrijkste wat de kinderen moeten weten van de Bijbel? Hoe vertel je dat aan de kinderen?

Je bent dan bezig met de kern van het Bijbelonderwijs. Alle kinderen zijn van nature geestelijk dood. Ze moeten wederom geboren worden. Anders kunnen ze het Koninkrijk Gods niet ingaan.

De noodzaak van de wedergeboorte moet steeds weer aan de orde komen in een Bijbelverhaal.

Ieder kind heeft een ziel voor de eeuwigheid. En het leven is onzeker. Elk moment kan het einde daar zijn.

Van harte hoop je dat deze jufs en meesters iets mogen beseffen van de grote geestelijke nood waarin de kinderen van nature zijn.

We hebben ook gekeken naar de voorbereiding van het vertellen van een Bijbelverhaal. Op mijn vraag waarmee we beginnen als we het Bijbelverhaal voorbereiden, antwoordde een leerkracht: “Met gebed.” Hoe belangrijk is dat steeds weer om te beseffen dat we zo afhankelijk zijn van de Heilige Geest. Zowel in de voorbereiding als tijdens de vertelling.

Met elkaar hebben ze  geoefend met het invullen van een lesschema ter voorbereiding van de vertelling.

Elke morgen vertelde er één van de jufs of meesters een Bijbelverhaal. Daarna werd het met elkaar geëvalueerd.

Hopelijk hebben de jufs en meesters naast het nieuwe boek ook geestelijke bagage meegekregen die ze weer uit kunnen delen aan de kinderen.

De Heere kan dit eenvoudige onderwijs gebruiken en het zegenen aan de jonge kinderhartjes.