Naar Phalombe

29-09-2016 20:41

Vandaag ben ik naar Phalombe geweest om daar vier kleuterscholen te bezoeken en twee tijdelijke voedingscentra.

Sinds twee weken zijn we op verschillende plaatsen weer gestart met het uitdelen van voedsel aan de kinderen en oude mensen.

Door de droogte is de oogst mislukt en in meer dan de helft van de gezinnen wordt erge honger geleden.

Op de eerste plek komen elke dag 300 kinderen en 150 ouderen en op de andere 380 kinderen en 100 ouderen.

De kinderen krijgen elke dag een maaltijd en de ouderen twee keer in de week.

Het was mooi om te zien hoe dankbaar en blij de mensen zijn met deze hulp.

Toen we aankwamen, zaten de ouderen al te wachten voor de maaltijd. Ze begonnen spontaan te zingen om ons te bedanken.

Onderweg zagen we dat de akkers al weer klaar gemaakt worden voor het regenseizoen.

Twee jaar achter elkaar is de maisoogst mislukt in dit gebied.

De eerste keer door de overstromingen. De tweede keer door de droogte.

We kunnen ons niet voorstellen wat dat voor de mensen moet zijn als ze soms dagen achter elkaar niets te eten hebben.

De dominee van dit gebied reed met ons mee om de weg te wijzen. Hij vertelde van de problemen die hij tegen komt in zijn gemeentes. Maar ook hoe hij de mensen er steeds weer op wijst om de Heere te zoeken nu het nog genadetijd is. En om alles van de Heere te verwachten.

We hopen en bidden dat er volgend jaar een goede oogst mag zijn, zodat er een einde mag komen aan deze hongersnood.

Maar boven alles dat dit alles mag meewerken dat deze arme mensen leren zoeken naar het Brood des Levens.

youtu.be/EbZfetdildw

U kunt een gift overmaken naar bankrekening NL 57 RABO 0161485502 t.n.v. Stichting
Timotheos te Staphorst, o.v.v. honger.