Nu weet ik dat God leeft!

25-10-2016 18:23

 

Vandaag gingen we op bezoek bij een oude oma waarvan we hoorden dat ze voor 9 weeskinderen moest zorgen.

Eerst gingen we naar de school om een kleindochter op te halen die ons de weg moest wijzen.

Als snel moesten we de auto achterlaten omdat het paadje steeds smaller werd.

We moesten behoorlijk klimmen want de familie woont tegen de berghelling aan.

Wat een prachtig uitzicht hadden we toen we het huisje bereikten. En wat een rust!

Maar de armoede die we daar aantroffen, was schrijnend.

De oma had twee dochters. Die waren allebei getrouwd en hadden kinderen.

Maar beide dochters en hun echtgenoten zijn overleden.

Nu is de oma alleen achtergebleven met negen kleinkinderen in de leeftijd van 1,5 tot 14 jaar.

Zelf heeft ze een probleem met haar been. Het lopen gaat moeilijk. Dus werken kan ze niet meer.

Ze wonen in een heel klein huisje, gemaakt van kleiblokken. Het dak was gemaakt van gras. We zagen de gaten in het dak, dus als de regens straks komen, zullen ze binnen niet droog blijven.

Ondanks dit alles zagen de kinderen er toch goed verzorgd uit. De kleding was netjes en de kinderen waren schoon. Het bleek dat oma alles nog goed onder controle had.

We kwamen daar rond 12 uur. De kinderen hadden die morgen nog niets gegeten.

De oma was zo dankbaar dat we gekomen waren.

Ze zei dat zij niets had om ons te geven. Maar ze vroeg of de Heere ons wilde zegenen met rijke zegeningen.

Voordat we weggingen lazen we een stukje uit de Bijbel. Uit Mattheus 15: 21-28 over de Kananese vrouw. Ik zei dat we soms ook een tijd kunnen roepen tot de Heere en dat het lijkt alsof Hij ons niet antwoord. Maar dat de Heere ons geloof wil beproeven. De Kananese vrouw mocht aanhouden en ze werd geholpen.

Toen we weg gingen zei de arme vrouw: Nu weet ik dat God leeft! Ik heb lang gebeden en nu zijn jullie gekomen.

Verwonderd liepen we de weg weer terug naar de auto. Wie op de Heere vertrouwt zal nooit beschaamd uitkomen. De Heere aanschouwt de moeite en het verdriet. Hij is een Vader der wezen en een Rechter der weduwen.

Zo bijzonder om daar in dat kleine huisje op de berghelling een vrouw te ontmoeten die haar vertrouwen op God mag stellen.

We hopen dat er een aantal kinderen in ons programma opgenomen kunnen worden zodat we deze oude oma wat kunnen ontlasten.