Teachers training

13-04-2016 07:13

Deze week hadden we een driedaagse training voor alle teachers.

Onze vrijwilligers, Gerineke en Marieke Nieuwenhuis hebben nu drie en een halve maand gewerkt aan de ontwikkeling van het onderwijs in Mbulumbudzi.

Ze hebben zich mbt het kleuteronderwijs vooral gericht op het vertellen van een Bijbelverhaal, het maken van knutselwerkjes en het belang van spel in het kleuteronderwijs.

Wat betreft de lagere school hebben ze veel gedaan aan remedial teaching van de zwakke leerlingen in Engels en rekenen.

We willen heel graag dat datgene wat zij hebben opgebouwd, gewaarborgd blijft en ook geimplementeerd op de andere dagcentra.

Vandaar dat we deze training hebben georganiseerd.

Het was heel zinvol om zo bij elkaar te zijn.

We hebben veel aandacht besteed aan het vertellen van een Bijbelverhaal.

Waar let je op bij de voorbereiding? Hoe begin je het verhaal? Wat is de toepassing?

Waar let je op tijdens het vertellen. Hoe kun je de aandacht van de kinderen vasthouden onder je vertelling?

Het gebruik van je stem, ondersteunende gebaren en mimiek kwam uitgebreid aan de orde

Elke morgen vertelde iemand van de groep een Bijbelverhaal aan de collega's.

Dat was best spannend. Want daarna werd er ook feedback gegeven.

Maar het was ook echt heel leerzaam voor hen.

Je merkt dat het echt niet overbodig is om te oefenen met het vertellen van een Bijbelverhaal.

Oefening baart kunst.

Verder kwam Remedial teaching aan de orde. Hoe differentiëer je tussen zwakke en snelle leerlingen?

Daarnaast het maken van knutselwerkjes en het belang van spel.

We hebben ook filmpjes laten zien waarbij de vrijwilligers aan het werk waren.

Zodat de leerkrachten echt kunnen zien hoe het in de praktijk werkt.

Ook gingen we regelmatig in groepjes aan het werk met opdrachten.

youtu.be/vx92SnWMXl4

www.youtube.com/watch?v=TtuAbRSinXU

youtu.be/9R_Oy32Cb5c

We hebben afgesloten met een Bijbelstudie over Johannes 16:1-12

De reacties van de leerkrachten tijdens de evaluatie waren erg positief.

Het was voor herhaling vatbaar.

youtu.be/IMdB9D1fBqQ