Training voor de leerkrachten

20-08-2018 09:22

Vorige week hadden we weer een training voor alle leerkrachten van onze scholen.

Dat zijn er nu inmiddels al 21.

We hielden de training in onze school in Namitambo.

Het personeel van Namitambo was al weken druk bezig om alles netjes te maken.

Grote stenen werden zwart geschilderd en ook de kinderen werden erin betrokken om er
tekeningen op te maken met het Engelse woord eronder.

Op één steen stond zelfs 'Graag gedaan'. Ze dachten dat dat het Nederlandse woord voor
'Welcome' was. Ik legde hen uit dat we dat alleen zeggen als de ander je bedankt, maar niet als welkom.

Omdat het in het Engels hetzelfde betekent. "You are welcome" zeg je als welkom, maar ook
als 'Graag gedaan'.

Het was een leuk gebaar dat ze ook de Nederlanders graag welkom willen heten...

De training verliep bijzonder goed.

We startten de training met een meditatie over 1 koningen 17 die gedaan werd door de
dominee van Namitambo. Hij vergeleek de bijl van de profetenzoon met het leven
wat we van de Heere hebben gekregen. Het is geleend. We moeten het een keer
teruggeven. Dan zal de Heere vragen wat we met ons leven hebben gedaan. We
hebben de Heere Jezus nodig. Zonder Hem gaan we voor eeuwig verloren.

Nadat iedereen zich voorgesteld had, begonnen we met ons eerste onderwerp: Het
vertellen van een Bijbelverhaal.

Waarom vertellen we de kinderen uit de Bijbel?

Met elkaar kwamen we tot de conclusie dat alle kinderen wederom geboren moeten worden. Van
nature zijn we allemaal op weg naar de eeuwige rampzaligheid. Hoe aangrijpend
als we dat tot ons door laten dringen...

Wat moeten we de kinderen vertellen?

Ik gaf hen drie vragen met daarbij een aantal Bijbelteksten.

Wie is God, Wie ben ik, Wat is de weg der zaligheid?

Ze gingen die vragen in groepjes beantwoorden.

Daarna bespraken we de antwoorden weer in de groep.

Het is elke keer weer nodig om te benadrukken dat wij van nature onbekwaam zijn tot enig
geestelijk goed en geneigd tot alle kwaad.

Dat we daarom een volkomen Zaligmaker nodig hebben die alles heeft aangebracht.

De gedachte dat we zelf de Heere kunnen volgen en voor Hem kunnen kiezen zit heel diep.

Gelukkig is de Bijbel daar heel duidelijk over en hoeven wij de mensen niet te overtuigen
van de waarheid.

Daarna hebben we in groepjes een Bijbelverhaal voorbereid en geoefend met het
vertellen.

Daarin zie je ook duidelijk een ontwikkeling. De leerkrachten die al een jaar bij ons
werken zijn nu echte 'vertellers' geworden. En ze zijn in staat om de boodschap
van het verhaal over te brengen.

En het mooiste vind ik dat je kunt merken dat ze het fijn vinden om te vertellen.

Vaak hoor je van hen dat het goed is voor hun geestelijk leven. Ze leren zelf ook veel meer
van de Bijbel nu ze elke dag aan de kinderen vertellen.

We hopen en bidden dat het Woord van God echt kracht mag doen in hun harten, en ook in de
harten van de kinderen.

Dat Zijn Koninkrijk kome...

De middag werd verzorgd door onze directeur Charles Paundedi. Hij behandelde de visie van
de organisatie, de structuur, regels en andere belangrijke zaken die met het
personeelsbeleid te maken hebben.


Dinsdagmorgen keken de leerkrachten niet zo blij toen ik hen begroette. Ik merkte gelijk dat
er iets was. De headteacher van Namitambo kwam naar met toe dat de mensen erg
geklaagd hadden over de lodges.

Ik besloot er met de dominee naar toe te gaan en zag dat ze inderdaad gelijk hadden.

De bedden waren te smal om met z'n tweeën op te slapen en het zag er ook niet schoon uit.

De eigenaar van de lodge was niet berekend op zoveel gasten ineens.

Gelukkig kregen we het geld van het voorschot terug en konden we een andere lodge
regelen.

Wel in een ander dorp verderop, waardoor we meer transportkosten moesten betalen, maar de
lodges waren in ieder geval netjes en schoon.

En dat is wel belangrijk om je personeel gemotiveerd te houden...

Voor ons ook weer een les om niet op verhalen van anderen af te gaan, maar om vooraf te
inspecteren of alles in orde is.

De headteacher was erg opgelucht.

Hij had heel wat boze reacties over zich heen gekregen omdat hij degene was die het geregeld
had.

Dat had hem behoorlijk veel stress gegeven.

Maar hij kon zijn collega's vertellen dat we het probleem opgelost hadden.


Van dinsdag tot donderdag werd de training verzorgd door trainers van de staatsschool.

Ze behandelden het nieuwe leesprogramma waar we vorig jaar ook al een aantal dagen
aandacht aan besteed hebben.

Vrijdag gingen we met z'n allen naar Green Malata. Dat is een project wat door Mrs.
Sacranie is opgericht. Daar is een vergaderzaal waar we gebruik kunnen maken
van elektriciteit.

Er is ook een restaurant waar we voorzien werden van eten en drinken.

Het was voor de leerkrachten echt een dagje uit. Er is daar veel te zien aan verschillende
vakopleidingen die daar gegeven worden. Het project wordt voornamelijk gerund
door managers die zelf als weeskind opgegroeid zijn in het weeshuis wat ook bij
het project hoort.

Een goed voorbeeld voor ons om te zien wat kansarme kinderen kunnen bereiken met de
juiste hulp!

Maar we hebben op die dag ook weer heel veel geleerd!

We lieten verschillende video's zien van praktijksituaties.

Onderwerpen als; het vertellen van het Bijbelverhaal, hoe geef je een introductie, hoe ga
je om met zwakke leerlingen en hoe gebruik je leer ondersteunende middelen in
je les, kwamen allemaal aan de orde. De headteachers namen de leiding en dat deden
ze bijzonder goed!

Het is mooi om te zien hoe de zwakke leerlingen steeds meer onder de aandacht komen.

De headteacher nam als voorbeeld dat de Heere Jezus naar de aarde is gekomen voor
zondaren.

Niet voor de rechtvaardigen die de bekering niet nodig hebben.

In de gelijkenis van het verloren schaap liet de herder de 99 schapen achter en ging
op zoek naar dat ene verloren schaap.

Hij zei dat wij vaak zo gericht zijn op onze vlugge leerlingen. Daar zijn we trots op en
daar steken we onze energie in.

Maar de zwakke leerlingen laten we vaak aan hun lot over.

De Heere Jezus is gekomen voor zondaren. En er zal blijdschap zijn in de hemel over één
zondaar die zich bekeert.

Een leerkracht is er vooral voor de zwakke leerling. Die heeft hem het meest nodig
en als we één zwakke leerling verder geholpen hebben dat hij de stof kan
beheersen mogen wij ook heel blij zijn.

Ik vond het een heel mooie vergelijking en ik hoop echt dat het alle leerkrachten net zo
geraakt heeft als mij.

Zaterdagmorgen behandelden we de onderwerpen 'werken aan een sterke teamgeest' en 'een
voorbeeldfiguur zijn'.

Het was weer heel leerzaam en inspirerend. Telkens weer ben ik onder de indruk van de grote
betrokkenheid en inzet van onze headteachers en de manier waarop ze een
presentatie kunnen geven.

Dat kan je gerust aan hen over laten.

Erg mooi vond ik de activiteit die er gedaan werd om duidelijk te maken wat er nodig is
voor een sterke teamgeest.youtu.be/cZ5WTYkcf90

De groep werd verdeeld in drie groepen. Elke groep kreeg een teamleider. Ze kregen een
stapel plankjes waarmee ze een toren moesten bouwen. Elke deelnemer mocht één
plankje tegelijk plaatsen om de toren te bouwen.

Aan het eind werd gekeken welke toren het beste was.

De torens waren allemaal ongeveer even hoog. Maar één toren was erg wankel. Je hoefde hem
maar iets aan te raken of hij stortte al gedeeltelijk in.

Er was één toren die bleef staan. Ook al werd er een papieren bal op gegooid of tegen de
tafel gestoten. Echt degelijk gebouwd.

Zo kan een team stevig lijken. Maar als er problemen komen, blijkt het maar wankel te
zijn.youtu.be/L6vqSkPJNNI

Problemen die er komen, laten zien hoe sterk je team is. Hoe ga je er mee om? Wat is
belangrijk om een sterk team te hebben? En wat zijn de bedreigingen voor een
goede teamgeest?

Deze activiteit gaf heel veel praatstof. De leerkrachten vonden het leuk om te doen
en hadden allemaal weer aanvullende inzichten met betrekking tot teamwerk.

youtu.be/1Kv0Aj_aakA

Ik denk dat ze zich dit nog lang zullen herinneren.

We sloten de dag af met een evaluatie. Alle deelnemers zeiden dat de training ver boven hun
verwachting was verlopen en dat ze veel hadden geleerd.

Iets om heel dankbaar voor te zijn.

Daarna hadden we de gezamenlijke maaltijd en namen we afscheid van elkaar.

De leerkrachten hebben nu twee weken vakantie.

Dik verdiend!