Training voor het personeel

18-02-2016 08:29

Deze week hadden we een training voor alle matrons, leerkrachten en dominees van de drie dagcentra in Mbulumbudzi, Namitambo en Kaliedzi.

Woensdag moest ik lesgeven.

Het ging over de verantwoordelijkheden van de matrons en hoofdonderwijzers.

Eerst liet ik ze er met elkaar over nadenken en op papier zetten.

Daarna bespraken we het met elkaar.

Ook kregen ze een casus waar ze over moesten nadenken.

Een kind wat altijd ruzie maakt en andere kinderen slaat, wat doe je daarmee?

Mrs. Makanda, de matron van Mbulumbudzi vertelde hoe zij daar mee om gaat.

Het wordt absoluut niet geaccepteerd door haar. "They know me!" zei ze veelbetekenend.

(Ze kennen me!) Met veel expressie deed ze voor wat ze dan tegen zo'n kind zegt.

"Kom jij eens hier! Wat deed je? Waarom sla je? Wij zijn allemaal vrienden hier. Waarom sla je je vriend?

 Pas op dat ik je niet weer zie slaan. Als ik het nog een keer zie, dan zal ik het tegen de 'headteacher' zeggen."

De uitdrukking van haar gezicht zette haar woorden kracht bij ...

Prachtig! Ze kan de andere matrons veel leren.

Ook ging het over kinderen die heel moeilijk leren. Hoe kunnen we hen helpen. Sommige kinderen hebben echt een verstandelijke beperking. Zij steken eigenlijk niets op van de extra les. Het gaat allemaal langs hen heen.

De leerkrachten vertelden me dat er speciale leerkrachten zijn voor zulke kinderen.

We hopen naar de onderwijsadviseur te gaan om te vragen of deze leerkrachten ook een keer bij ons kunnen komen om ons advies te geven.

De middag was zo weer om. Het was nuttig en leerzaam. De leerkrachten en matrons kregen een lijst mee met hun verantwoordelijkheden. Ik hoop dat ze zich daar aan zullen houden. Zodat de kinderen er profijt van zullen hebben.