Training voor pubers

08-10-2016 19:09

Donderdag hadden we weer een bijeenkomst in Mbulumbuzi met alle jongens en meisjes uit ons programma van 13 jaar en ouder.

We komen elke maand een keer bij elkaar om te praten over wat de Heere van ons vraagt hoe we zullen leven als jongen en meisje.

Deze keer ging het over het doel van ons leven. Waarom zijn we hier op aarde?

Het antwoord wisten ze wel:  We zijn op aarde om tot eer van God te leven.

Kunnen wij dat? We kregen als antwoord: “Ja, door te zingen, te bidden, naar de kerk te gaan”

Maar kunnen wij echt tot Gods eer bidden? “Nee,” zei een jongen; “We hebben een nieuw hart nodig”

Maar wat is dan een nieuw hart?

Hoe weet je dat je een nieuw hart hebt?

Het was goed om hierover met elkaar te praten.

Ook ging het over keuzes maken.

Elke keer staan we weer voor de keus: Of we luisteren naar de Heere, of we luisteren naar de duivel.

Het is veel gemakkelijker om naar de duivel te luisteren dan naar de Heere.

Maar elke keuze heeft ook consequenties.

De kinderen gingen in groepjes van 4 aan de slag. Ze moesten een aantal verzen uit de Bijbel lezen en wat vragen daarover beantwoorden. In elk stukje ging het over een keuze: Welke keuze wordt er gemaakt? En wat was de consequentie?

Voordat we het wisten was het al bijna 5 uur. Hoog tijd om te eindigen en de kinderen naar huis te sturen.

We zijn niet klaargekomen met de les. Maar dat geeft niet, de volgende keer gaan we gewoon weer verder.

We hopen en bidden of deze kinderen allemaal uit genade de keuze van Ruth en Mozes mogen doen.

Dan alleen zal het goed gaan.