Vrijwilligers

30-07-2015 19:43

Op dit moment hebben we vier vrijwilligers bij ons op bezoek.

Gijsbert en Jantine Tomassen uit Wekerom en Jantine en Corina Kok uit Linschoten.

Gijsbert geeft de studenten van het voortgezet onderwijs extra les in wiskunde. Jantine verzorgt Evangelisatieweken in Mbulumbudzi, Njuli en in Nsanje.

Jantine en Corina doen Evangelisatieweken op ons terrein en in Namitambo.

Het is zo mooi om te zien hoe blij de kinderen zijn met zo'n week. Ze genieten enorm van een balspel of een kringspelletje. En ze doen hun best om de kleurplaat netjes in te kleuren.

Als ze dan aan het eind nog een snoepje of een koekje krijgen, kan de dag niet meer stuk.

In Njuli was het de eerste keer dat we daar een evangelisatieweek deden. De kinderen wisten echt bijna niets over de Bijbel. Er is daar ook geen kerk in dat dorp.

We kregen de vraag van de dorpshoofden of we hen konden helpen met Bijbels onderwijs. Ze waren net gestart met een kleuterschooltje in de openlucht.

Vandaar dat we besloten om op die plek een evangelisatieweek te houden.

Het wordt echt gewaardeerd door de mensen van het dorp. De dominee van Mbulumbudzi werd gevraagd of hij ook niet een keer daar kon komen preken.

Bijzonder dat zo'n vraag komt. We hopen dat er iets goeds uit voort mag komen.

En dat het Woord wat deze week gezaaid is onder de kinderen, gezegend mag worden aan hun harten.

youtu.be/r2JEYzkflHc

Ook op ons terrein in Mudi wordt deze week elke dag twee keer uit de Bijbel verteld. Elke dag staan de kinderen al om 8 uur voor het hek te wachten. Veel van deze kinderen zie ik elke vrijdag met een sluier of mutsje op naar de moskee lopen. De Heere is machtig om ze in hun harten te overtuigen van de waarheid van Gods Woord.

Dat ze de Heere Jezus mogen leren kennen als hun Zaligmaker.

youtu.be/9XJRBs5XHww